Az AKÍK megalakulásának előzményei

 

Nemzetközi költőtalálkozó Isaszegen

2011. szeptember 17-én a „III. Tenger és szó, ami elválaszt és összeköt” című nemzetközi költőtalálkozó isaszegi programjai valósultak meg a Dózsa György Mûvelôdési Otthon és a Jókai Mór Városi Könyvtár közös szervezésében. A találkozón nyolc ország (Ausztria, Észtország, Izrael, Kanada, Oroszország, Románia, Svájc, Magyarország) költôi vettek részt, akiknek versei – Gaál Áron költô, író, nyelvújító kiválasztása alapján – saját anyanyelvükön hangoztak el a „Mit te vagy csak adni képes” címû irodalmi esten. Verseiket magyar nyelven a könyvtár versbarát olvasói adaptálták: Pálinkás Istvánné, Molnár Anna, Rájkli Tünde és Hajdú Mária. A négy isaszegi költőnek (Hajdú Mária, Haász Irén, Rostás István, Végh Tamás) is lehetősége nyílt verseinek felolvasására. Az irodalmi estet Fodor Miklós fuvola improvizációjával és a Gaudium Carminis Kamarakórus énekkel színesítette a résztvevők nagy örömére.

 

 

Felhívás 2012.februárban

 

Amatőr írók irodalmi klubja  - Váradiné Éva kezdeményezésére amatőr írók klubját hoztuk létre a Jókai Mór Városi Könyvtárral együttműködve. Irodalmi klubunk létrehozásához korra, nemre és nemzetiségre való tekintet nélkül vártuk és várjuk a vers-, próza-, dal- és szövegírókat, létrehozni egy olyan irodalmi klubot, amely folyamatosan vonzza a lelkes műkedvelőket, akikből könnyen vállalhatnak Ady Endrék, Jókai Mórok és Petőfi Sándorok. Klubunk célja megismerni az Isaszegen és környékén élő amatőr írókat, költőket írásaikon, műveiken keresztül, és segíteni, támogatni őket abban, hogy városunk közönsége vagy akár az egész ország megismerhesse őket.

Ha úgy érzi, tud és szeret írni, vagy talán már írt is verset, prózát, dalszöveget, akkor jelentkezzen, és iratkozzon be irodalmi amatőr klubunkba. A klubtaggá válás teljesen ingyenes, nem kell mást tenni, csak elhozni egy verset, írást stb. Továbbra is várunk minden érdeklődőt! Jelentkezni lehet a 28/582-045, a 30/743- 8088 vagy a 70/977-9566 telefonszámon, illetve e-mailben: isaszeg@vk-isaszeg.bibl.hu

 

Az első találkozó 2012. március 02. Arany János születésnapján

  (Önkormányzati tájékoztató 2012.áprilisi szám):

Arany János születésnapján, március 2-án, pénteken 17 órakor került sor az isaszegi amatőr írók irodalmi klubjának első összejövetelére, amelyen tizennégyen vettek részt. Eljött Budaházi Irénke néni is, akinek számos regénye jelent már meg, ezek könyvtárunkból is kölcsönözhetőek. Részt vett a rendezvényen Haász Irén, Hajdú Mária és Rostás István, akik már ismert helyi költőink, valamint Földi Alexandra, Oláhné Szántó Tünde, Vidák Sándor mint új alkotók, illetve Váradi Attiláné szervező, aki alkotóként is bemutatkozott prózai írásával. Az este, amelyen a jelenlévők felolvasták egy-egy alkotásukat, jó hangulatban telt. Budapestről is érkeztek vendégek: a Mozaik Művész Páholyból Dedik István író és Ribka Zoltán költő, író, akik egy vidám, humoros történet előadásával járultak hozzá a találkozó sikeréhez.

 

 A klub minden hónap első péntekén, 17 órakor jön össze!

Mindenkit szívesen látunk.

Csatlakozz!

  • Első antológiánk

    Kapható a Városi Könyvtárban

  • A borítót tervezte Incze Mózes Székely Bertalan díjas festőművész

FELHÍVÁS!

 

AZ ISASZEGI ALKOTÓ KÖLTŐK ÉS ÍRÓK KLUBJA

 

Felhívjuk az Isaszegen és környékén élő és alkotó embereket kortól függetlenül, hogy csatlakozzanak klubunkhoz.

Célunk megismerni őket műveiken keresztül, és segíteni, támogatni őket abban, hogy városunk közössége, vagy akár az egész ország megismerhesse alkotásaikat.

2015-ben  megjelent nyomtatásban a klub első antológiája, amiben 10 isaszegi alkotó versei, és prózái jelentek meg.

 

Műveink rendszeresen helyet kapnak az Isaszegi Önkormányzati Tájékoztatóban. 

 

Az alkotói klubnak a Jókai Mór Városi Könyvtár ad otthont, az önkormányzat támogatásával és szereplési lehetőségekkel.

 

Minden hónap első péntekén 17 órától tartjuk összejövetelünket. 

 

Szeretettel várjuk minden korosztály művészi vénával megáldott alkotóit.

 

Tagdíj nincs, de van jó hangulat, felolvasások, jó beszélgetések, fejlődési lehetőség.

 

 

Jelentkezzen!

 

AKÍK-hírek 2015.

Az Álomszövők – AKÍK vagyunk című antológia bemutatója a Költészet Napján 2015. április 10.

(Önkormányzati Tájékoztató 2015. májusi szám)

„Szállj költemény, szólj költemény / mindenkihez külön-külön…” (József Attila) Április 10-én, pénteken József Attila születésének 110. évfordulóját, egyben a költészet napját ünnepeltük a Jókai Mór Városi Könyvtárban. Mi, az Alkotó Költők és Írók Klubjának tagjai nagyon vártuk ezt az estét, mivel hároméves működésünk eredményeképpen Álomszövők – AKÍK vagyunk címmel elkészült az isaszegi költők és írók műveiből összeállított antológia. Ez az első ilyen kiadvány Isaszegen.

Köszönjük minden közreműködőnek a segítségét, amellyel lehetővé tette e kötet megjelenését: az anyagi hozzájárulást Hatvani Miklós polgármester úrnak, aki 195 ezer forinttal, és olvasóinknak, akik 67500 forinttal támogatták a kezdeményezésünket. Kérésünkre Incze Mózes helyi festőművész készítette a könyv borítóját – egy kötetért cserébe –, amely igazán egyedi, egyszerre kortalan és kortárs alkotás. A szövegszerkesztési munkálatok főként Ágoston Kata informatikus-könyvtáros, míg a nyomdai előkészítés feladatai Komlós Andrea munkáját dicsérik.

Az estet a Gaudium Carminis kamarakórus színesítette megzenésített József Attila-, Weöres Sándor- és Szécsi Margit-versek előadásával. Keresztúri Jusztina, a SZISZI címzetes igazgatója, előadóművész Nagy László Szerelmem, csonttörő élet című versével bűvölte el a szép számmal megjelent közönséget, akik között ott ültek a rokonok, barátok, támogatók. Balog Istvánné képviselő asszonynak, a kulturális bizottság elnökének ünnepi köszöntője után kezdődött el zenés, irodalmi könyvbemutatónk, amelynek résztvevői az AKÍK tagjai, Nagy András olvasónk, valamint Fodor Miklós költő és zenész társai voltak. Rendezvényünket megtisztelte Hatvani Miklós polgármester úr is.

Emléklapok, ajándék kötetek, virágok találtak gazdáikra, akiknek így mondtunk köszönetet támogatásukért, munkájukért, közreműködésükért. A Magyar Parnasszus (Élő Magyar Líra Csarnoka) szerkesztőbizottsága vállalta a kötetbe kerülő versek válogatását. Szepesi Zsuzsanna szerkesztő képviselte őket, aki a következőket írta nekik a könyvbemutatónkról: „Kedves Szerkesztőtársaim! Szívet melengető élményben volt részem, szeretném megosztani veletek. Április 10-én Isaszegen részt vettem az isaszegi költők és írók műveiből megjelent antológia bemutató ünnepségén. Ezt az antológiát a mi segítségünkkel állították össze, Álomszövők lett a címe, amely igen találóan fejezi ki az AKÍK céljait. A bevezető megnyitó után elmondhattam, mit jelentett nekem ebben a munkában részt vállalni. Lelkes közösség gyűlt össze, megtöltötték a könyvtárat, izgatottan várták, hogy megismerjék a kötetet. Jó volt látni az alkotók csillogó szemét, lelkesültségét, hogy mennyire komolyan vették azt, hogy megjelentek, a jövőnek maradandót adhattak. A műsorban minden alkotó elmondta egy versét, vagy felolvasott prózájából egy részletet, majd a második verset Fodor Miklós – az antológia egyik szerzője – adta elő megzenésített formában. Az egész műsor tartalmas, színvonalas volt, igazi felemelő, zenével, énekkel színesítve. A záró műsorszám után – amely megkönnyeztetett sok hallgatót is – megvendégelték a közönséget, a vendégeket, az alkotókat, a támogatókat egy igen gazdag büfével, de saját készítésű süteményekkel, szendvicsekkel. Jó volt hallani, ahogy beszélgettek egymással az isaszegiek, ahogy elmondták véleményüket, érzéseiket a művekkel kapcsolatban. Az egész város kitett magáért. Csak gratulálni tudok, boldog vagyok, hogy ott lehettem, hogy… megismerhettem azt a közösséget, amely így pártolja az irodalmat, a művészeteket…”

Néhány gondolat a kötetről. Könyvünk témában, stílusban és hangulatban sokrétű. Közös vonás az alkotásokban, hogy szerzőink kedvtelésből írnak, és Isaszegen élnek. Mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót. Műveikkel tanítanak, nevelnek, szórakoztatnak? Kérdéseket vetnek fel? Mindenki döntse el maga! Szeretettel ajánljuk ezt a kötetet az érdeklődők figyelmébe. Szellemes, vidám, szomorú, felemelő, szívet melengető versek, novellák, elbeszélések és mesék várják önöket. Célunk ezzel a kiadvánnyal őrizni és közkinccsé tenni a helyi értékeket, színesíteni lakóhelyünk kulturális életét. Isaszeg egy fejlődésben lévő kisváros, s ez az antológia lehetőség arra, hogy hírt adjunk magunkról. E kötettel az AKÍK tagjai léptek a nyilvánosság elé.

Összefogással, odafigyeléssel, kitartással, lelkesedéssel, hittel maradandót lehet alkotni. Számunkra ezt bizonyította ez az est. Egy felejthetetlen és megható rendezvény létrehozói és részesei lehettünk. Köszönjük! Az AKÍK tagjai: Haász Irén, Hajdu Mária, Fodor Miklós, Ribka Zoltán, Rostás István, Oláhné Szántó Tünde, Tóth Barbara, T. Pandur Judit, Váradi Attiláné, Végh Tamás és Majsa Györgyné (volt klubvezető).

 Megjegyzés: a kötet megvásárolható a könyvtárban nyitvatartási időben 1800 Ft/db áron. A befolyt összeget ismét egy antológia kiadására szeretnénk fordítani. Az estről videofelvétel készült – Valkony Tóni bácsi jóvoltából –, amely kikölcsönözhető a könyvtárból.